Viết phần mềm theo yêu cầu

XEP chuyên phát triển phần mềm quản lý, website dựa trên nền tảng công nghệ ASP.NET và thiết kế ứng dụng mobile.

XEP Software là một công ty thiết kế phần mềm theo yêu cầu hướng công nghệ, được sáng lập bởi những người có tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cao với mong muốn hình thành và phát triển một công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm ra thế giới.

Call Now
Call Now