So sánh ưu nhược điểm giữa PHP, JAVA và .NET

Ưu điểm ngôn ngữ lập trình Java:

 • Dùng mã nguồn mở (có thể chạy trên Apache hoặc IIS) + Mã nguồn rõ ràng, mã nguồn tách biệt với giao diện HTML.
 • Chạy chậm hơn PHP & ASP.NET nhưng có thể cải thiện bằng hardware
 • Visual Studio có thể sinh mã, tiết kiệm thời gian viết code.
 • Dễ học khi đã biết HTML, C + Có thể dùng PHP, Ruby… để GUI.
 • Dựa vào XAMP + Tomcat plugin (dễ cấu hình).
 • Đi cặp Oracle.
 • Hoạt động trên Linux, có thể trên IIS – Windows!
 • Nếu ko có Java Studio thì xài Eclipse, NetBean … viết code!

Nhược điểm ngôn ngữ lập trình .Java:

 • Tốc độ hơi chậm, nhưng chấp nhận được.
 • Config nhiều , dễ làm beginet …Giữa PHP và .NET

Ưu điểm ngôn ngữ lập trình PHP:

 • Dùng mã nguồn mở (có thể chạy trên Apache hoặc IIS).
 • Phổ biến hơn ASP (có thể thấy dựa vào số website dùng PHP).
 • Dễ học khi đã biết HTML, C.
 • Dựa vào XAMP (dễ cấu hình).
 • Nhiều hệ thống CMS miễn phí dùng.
 • Đi cặp với mySQL (cũng dễ ).
 • Hoạt động trên Linux, có thể trên IIS – Windows nhưng .. hiếm!

Nhược điểm ngôn ngữ lập trình PHP:

 • Mã nguồn ko đẹp?!
 • Chỉ chạy trên ứng dụng web.

Ưu điểm ngôn ngữ lập trình .NET:

 • Mã nguồn rõ ràng, trong .NET 2.0, mã nguồn tách biệt với giao diện HTML.
 • Chạy nhanh hơn PHP?!
 • Visual Studio có thể sinh mã, tiết kiệm thời gian viết code.
 • Có thể dùng C#, VB hoặc Managed C++.
 • Đi cặp MSSQL, Oracle.

Nhược điểm ngôn ngữ lập trình .NET:

 • Ko thể chạy trên Linux (mặc dù đã có thể nhưng thiết nghĩ ứng dụng lớn sẽ có sơ xuất?!)
 • Nếu ko có Visual Studio thì khó viết code!
 • Ứng dụng tìm kiếm, tuy nhiên vẫn ko có cơ sở chắc chắn!