Quản Lý Giao Nhận Hàng Hóa Dành Cho Nhà Xe

Những ưu điểm của Quản Lý Giao Nhận Hàng Hóa Dành Cho Nhà Xe mà XEP Software phát triển:
- Được viết theo đúng yêu cầu và tình hình thực tế của khách hàng
- Dữ liệu sẽ chạy server riêng của khách hàng
- Hệ thống sẽ sử dụng vĩnh viễn
- Có thể nâng cấp dựa theo nhu cầu phát sinh thực tế trong quá trình sử dụng
- Chi phí chỉ từ 25,000,000 VNĐ

Ngày nay, các dịch vụ chuyển phát, giao nhận đang là vấn đề đáng được quan tâm của các doanh nghiệp. Các công ty không có mảng dịch vụ này sẽ phải tốn chi phí vận chuyển khi họ muốn giao nhận hàng, nhưng nếu như họ phát triển tốt mảng chuyển phát, giao nhận sẽ là giải pháp kinh tế cho mỗi công ty, nhưng quản lý làm sao cho hợp lý vẫn là vấn đề gây đau đầu với các doanh nghiệp. Với xã hội công nghệ phát triển, phần mềm "Quản lý giao nhận hàng hóa dành cho nhà xe" sẽ là giải pháp cho mọi vấn đề được đặt ra về chuyển phát giao nhận với chi phí thấp và thời gian nhanh nhất

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM

 • Phần mềm quản lý giao nhận là giải pháp cho các công ty có nhu cầu trong lĩnh vực chuyển phát giao nhận.
 • Với khả năng cập nhật thông tin hàng hóa luân phiên, phần mềm giúp công ty dễ dàng điều phối nhân viên chuyển phát và kiểm soát tình hình giao nhận hàng hóa.
 • Phần mềm xử lý quy trình từ nhận hàng hóa của một chi nhánh, phân hàng lên xe bằng mã vạch, kiểm tra hàng trên xe, phân hàng xuống xe và cuối cùng là giao hàng cho khách. Tất cả theo một quy trình khép kín chống được mất mát hàng hóa và kiểm soát hàng hóa một cách dễ hàng
 • Ngoài ra, phần mềm sẽ luôn đối xứng kết quả cập nhật để tính toán thu chi các đơn hàng.
 • Từ đó, công ty có thể phân tích tình hình kinh tế để dễ dàng đưa ra quyết định thu chi hợp lý

Giao diện danh mục xe

 

NHỮNG CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

 • Danh mục: : Là nơi admin  quản lý (thêm, sửa và xóa) thông tin user sử dụng phần mềm và định dạng thông tin. Những thông tin được admin định dạng sẽ giúp users dễ dàng thao tác hơn với các mục quản lý tương ứng.
 • Quản lý đơn hàng:  Các đơn hàng sẽ được nhân viên văn phòng cập nhật và lưu trữ từng ngày với nội dung mã đơn hàng, thông tin khách hàng, hàng hóa, tình trạng giao nhận ( đợi giao xe - đang vận chuyển  -  xe chuyển đến văn phòng  - xe chờ giao khách – đã hoàn thành ), tiền thu hộ và giá cước.

Giao diện quản lý đơn hàng

 • Phân hàng lên xe: Các tài xế sẽ nhận hàng hóa từ nhân viên văn phòng lên xe. Nhân viên văn phòng sẽ là người phụ trách phân công hàng hóa, nhập các thông tin của đơn hàng và thông tin của tài xế và xe.
 • Phân hàng xuống văn phòng: Sau khi hàng hóa được phân lên xe, các tài xế sẽ vận chuyển đến các chi nhánh chỉ định để giao hàng hóa xuống văn phòng và cập nhập tình trạng vận chuyển hàng hóa.

Giao diện phân hàng hóa

 • Công nợ:
 • Khách hàng nợ: Cập nhật số tiền thanh toán đơn hàng sẽ được lưu trữ tương ứng với số nợ của họ. Phần mềm sẽ luôn cập nhật tổng số tiền khách hàng nợ và số tiền khách đã thanh toán, từ đó sẽ tự động tính toán rồi đưa ra kết quả số tiền còn lại khách hàng phải trả
 • COD ( tiền thu hộ ): Thống kê số tiền Nợ COD của khách hàng (người gửi) và lịch sử giao dịch sẽ luôn được cập nhật.
 • Thống kê:
 • Hàng hóa chở: Thống kê thông tin tài xế tương ứng với xe đang nhận số lượng hàng hóa tại thời điểm hiện tại.
 • Doanh thu trong ngày: Tính toán, thống kê doanh thu trong ngày của từng nhân viên và admin quản lý doanh thu theo ngày của các user.

Giao diện quản lý công nợ

 • Quản lý chi phí: Lưu trữ và cập nhật nội dung chi tiêu, số tiền phải chi, người chi.

 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Những hóa đơn giao nhận sẽ được lưu trữ và cập nhật thường xuyên, điều đó sẽ giúp bạn kiểm soát số lượng hàng hóa chi tiết và dễ dàng hơn.

Bạn có thể giám sát đơn hàng của mình chặt chẽ về thời điểm nhận hàng, thời điểm giao hàng của các tài xế vận chuyển để dễ dàng điều phối nhân viên sao cho hợp lý.

 Phần mềm giúp bạn nắm bắt được tình hình tài chính một cách rõ ràng, cụ thể và chính xác. Từ đó, bạn có thể hạn chế tối thiểu những khoản chi không đáng có.

 Khi bạn nhập các khoản thu chi sẽ được phầm mềm tự động tính toán và đưa ra các con số chính xác.

Call Now
Call Now