PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

...

Phần Mềm Quản Lý Bể Bơi

07/09/2021 | Xem chi tiết

1. Quản lý khách hàng 2. Cấp quyền ra vào bể bơi 3. Kiểm soát gói bơi của khách hàng 4. Chấm công cho Nhân viên / Huấn luyện viên/Giám sát viên 5. Quản lý tủ đồ

...

Phần Mềm Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

06/09/2021 | Xem chi tiết

Hệ thống “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” sẽ: - Thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực Quản lý Nhà nước. - Giúp chuyên viên giải quyết công việc hàng ngày một cách nhanh chóng, chính xác, thuận lợi. Nâng cao năng lực của chuyên viên Uỷ ban. - Cung cấp cho lãnh đạo Quận thông tin về dự án đầy đủ kịp thời để lãnh đạo chỉ đạo, điều hành một cách có hiệu quả. - .....

...

Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Thi Đua Khen Thưởng

06/09/2021 | Xem chi tiết

Chức năng phần mềm: 1. Tự động hóa khâu tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vị thành viên/ cấp dưới. 2. Nhập và sửa dữ liệu khen thưởng trực tiếp vào CSDL của phần mềm 3. Tự động hóa khâu lập và ra quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn vị sử dụng phần mềm 4. Tự động hóa khâu lập tờ trình đề nghị khen thưởng

...

Phần Mềm Quản Lý Hộ Tịch Theo Luật Hộ Tịch

06/09/2021 | Xem chi tiết

Ưu điểm phần mềm: - Kết nối với hệ thống một cửa điện tử - Phần mềm kết nối trực tiếp với hệ thống một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch, thông báo lịch hẹn trả hồ sơ cho công dân - Không cần cài đặt phần mềm, đăng ký tài khoản là dùng được ngay phần mềm 100% chạy trên Web, đơn vị không cần phải cài đặt phần mềm, chỉ cần đăng ký tài khoản là dùng được ngay - An toàn và bảo mật

...

Phần Mềm Trung Tâm Sửa Chữa Bảo Hành Xe

06/09/2021 | Xem chi tiết

Phần mềm có thể quản lý linh hoạt nhiều trung tâm, cửa hàng xe cùng một lúc. Nghiệp vụ chính của phần mềm, bao gồm: 1. Quản lý DANH MỤC 2. Quản lý dịch vụ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG GẮN MÁY – Ô TÔ(cho phép quét mã vạch) 3. Quản lý các hóa đơn, chứng từ xuất – bán hàng (cho phép quét mã vạch) 4. Quản lý các hóa đơn, chứng từ MUA - NHẬP HÀNG (cho phép quét mã vạch) .......

<< 2 3 4 5 6 >>
Call Now
Call Now