Phần Mềm Trung Tâm Sửa Chữa Bảo Hành Xe

Phần mềm có thể quản lý linh hoạt nhiều trung tâm, cửa hàng xe cùng một lúc. Nghiệp vụ chính của phần mềm, bao gồm:

 1. Quản lý DANH MỤC

 - Quản lý danh sách khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, khu vực (Cho phép đưa dữ liệu khách hàng từ file Excel vào phần mềm)

 - Quản lý danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng, dịch vụ. Ngoài thông tin căn bản của mặt hàng thì phần mềm hỗ trợ nâng cao 3 giá bán (giá sỉ, giá lẻ, giá khuyến mãi), 1 giá nhập, 2 đơn vị tính (1 đơn vị căn bản, 1 đơn vị qui đổi thùng) (Cho phép đưa - Import dữ liệu mặt hàng, nhóm mặt hàng từ file Excel vào phần mềm)

 - In tem mã vạch mặt hàng, dịch vụ ngay trên phần mềm (khổ A4 65 tem, 2 tem 35x22, 3 tem 35x22, ...)

 - Quản lý danh mục xe, loại xe, hãng xe (Cho phép đưa - Import dữ liệu xe từ file Excel vào phần mềm)

 - Quản lý danh mục kho hàng (đa kho)

 - Quản lý danh sách nhân viên, vị trí, bộ phận (nhân viên sửa xe - bảo dưỡng, bán hàng, kinh doanh, kế toán...)

 - Quản lý danh sách ngân hàng

 - Quản lý danh mục nhóm Thu, Chi nội bộ

 2. Quản lý dịch vụ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG GẮN MÁY – Ô TÔ(cho phép quét mã vạch)

- Quản lý và tạo lập phiếu tiếp nhận xe, khảo sát và báo giá dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng

- Quản lý và tạo lập đơn hàng sửa chửa bảo dưỡng xe. Màn hình tạo lập đơn hàng thông minh với các tính năng: 

+ Cho phép tìm kiếm dễ dàng xe (theo biển số, tên xe, khách hàng) và hiển thị lược sử sửa chữa, bảo dưỡng chi tiết của xe ngay trên màn hình lập phiếu giúp dễ dàng tra cứu

 + Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký tự tên mặt hàng, mã hàng

 + Cho phép quét mã vạch linh kiện, phụ tùng, mặt hàng thay thế sửa chữa bảo dưỡng (Mặt hàng đã có mã vạch)

 + Hiển thị và lấy giá bán (lẻ, khuyến mãi) tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu

 + Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có

 + Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.

 + Cho phép tùy chọn nhiều mẫu in, khổ in (A5, A4) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường

 - Quản lý theo dõi dễ dàng danh sách xe, chủ xe, lược sử sửa chữa (tiền công, phụ tùng, ngày sửa, nhân viên sửa, công việc) ứng với từng xe và từng khách hàng khác nhau.

 - Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, thu chi tiền công nợ của khách hàng.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)

 - Xem lịch đến hạn bảo dưỡng - bảo trì xe, phụ tùng hoặc linh kiện đã thay trước đây

 - Báo cáo thông kê doanh số dịch vụ sữa chữa (ngày tháng, xe, loại xe, khách hàng, mặt hàng, nhân viên, khu vực)

 - Thống kê doanh thu sửa chữa bảo dưỡng theo tháng/năm, khách hàng với dạng số liệu, biểu đồ trực quan

 - Báo cáo thống kê doanh số và lợi nhuận chi tiết phụ tùng, linh kiện đã xuất cho sửa chữa (theo ngày tháng, xe, đơn hàng, khách hàng, khu vực)

 - Báo cáo công nợ và lược sử/sao kê giao dịch khách hàng (chi tiết giao dịch sửa xe, mua hàng, trả tiền, ứng trước tiền, công nợ)

 3. Quản lý các hóa đơn, chứng từ xuất – bán hàng (cho phép quét mã vạch)

- Quản lý và tạo lập gói hàng Combo (Dùng cho khuyến mãi, giảm giá, bán hàng theo gói...) 

 - Quản lý và tạo lập đơn đặt hàng trước từ khách hàng (Dùng cho chuẩn bị hàng từ trước, đặt nhà cung cấp hoặc đặt sản xuất)

 - Quản lý và tạo lập đơn xuất bán hàng bán sỉ/lẻ. Màn hình tạo lập đơn xuất - bán hàng thông mình với các tính năng:

+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký tự tên mặt hàng, mã hàng

 + Cho phép quét mã vạch bán hàng linh kiện, phụ tùng, mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)

+ Hiển thị và lấy giá bán (giá sỉ, lẻ, khuyến mãi), % chiết khấu tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu

 + Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ

 + Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, lược sử giá bán từng mặt hàng cụ thể ứng với khách hàng cũ, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.

 + Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng.

 +  Hiển thị công nợ tổng của khách hàng, đồng thời cho phép khách hàng trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.

 +  Cho phép tùy chọn nhiều mẫu in, khổ in (57, 80, A5, A4, A3) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường

 - Quản lý và tạo lập đơn trả hàng từ khách hàng (Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ)

 - Quản lý đơn hàng tổng theo ngày tháng, khu vực, khách hàng, nhân viên (Dùng cho việc lấy hàng, kiểm hàng và xuất hàng đi theo tuyến, khu vực mỗi ngày)

 - Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, hạn nợ, thu chi tiền công nợ của khách hàng. (Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)

 - Báo cáo đơn hàng xuất/trả tổng quát, chi tiết (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, khu vực, nhân viên kinh doanh)

 - Báo cáo doanh số, lợi nhuận bán hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, nhân viên, khu vực, kho hàng, nhân viên kinh doanh)

 - Báo cáo công nợ tổng quát, chi tiết trên từng khách hàng

 - Báo cáo lược sử giao dịch chi tiết (sao kê) của khách hàng (chi tiết các lần giao dịch bán hàng, trả hàng, trả tiền, ứng tiền)

 - Thống kê KPI doanh số bán hàng trên từng nhân viên, khách hàng, mặt hàng, nhóm mặt hàng, khu vực

 - Thống kê doanh thu bán hàng theo tháng/năm, nhóm mặt hàng với dạng biểu đồ và số liệu

 - Thống kê doanh thu bán hàng theo mặt hàng (Mặt hàng bán chạy nhất, số lượng bán được nhiều nhất)

 - Thống kê doanh thu theo khách hàng (Doanh thu khách hàng nào cao nhất, mua nhiều mặt hàng nhất)

4. Quản lý các hóa đơn, chứng từ MUA - NHẬP HÀNG (cho phép quét mã vạch)

- Quản lý và tạo lập phiếu đặt mua hàng trước với nhà cung cấp (cho phép đặt hàng sắp hết trong kho)

- Quản lý và tạo lập đơn mua - nhập hàng từ nhà cung cấp. Màn hình tạo lập đơn nhập - mua hàng thông mình với các tính năng:

+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký tự tên mặt hàng, mã hàng

+ Cho phép quét mã vạch nhập hàng linh kiện, phụ tùng, mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)

+ Hiển thị và lấy giá nhập, giá trung bình nhập tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu

+ Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, hoặc copy từ đơn hàng cũ

+ Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị

+ Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng

+  Hiển thị công nợ tổng của nhà cung cấp, đồng thời cho phép  trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.

 - Quản lý và tạo lập đơn trả hàng cho nhà cung cấp (cho phép lấy dữ liệu đặt hàng)

- Báo cáo đơn nhập/trả hàng tổng quát và chi tiết trên từng mặt hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, kho)

 - Báo cáo công nợ tổng và lược sử giao dịch với nhà cung cấp (chi tiết các lần giao dịch mua hàng, trả hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền hàng)

 - Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, chi trả tiền công nợ nhà cung cấp

 5. Quản lý KHO HÀNG

- Quản lý hàng xuất hàng khác (quá hạn, hư hại, mất mát...), chuyển kho

 - Báo cáo tồn kho tổng quát, chi tiết (cho phép lọc theo ngày tháng, kho, số tồn min/max)

- Bảng kê chi tiết nhập, xuất hàng (cho phép lọc theo ngày tháng, kho)

- Lập phiếu đặt hàng trước cho các mặt hàng sắp hết hàng.

6. Quản lý THU/CHI TIỀN nội bộ

 - Quản lý các chứng từ thu, chi tiền nội bộ (theo nhóm)

- Quản lý chuyển tiền nội bộ (từ quỹ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng và ngược lại)

7. Báo cáo TÀI CHÍNH

- Báo cáo thu tiền tổng hợp (Thu tiền bán hàng, tiền dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng xe, tiền thu công nợ, ứng tiền trước từ khách hàng, thu theo nhóm)

- Báo cáo chi tiền tổng hợp (Chi tiền mua hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền trước cho nhà cung cấp, chi theo nhóm)

- Báo cáo sổ quỹ tiền (gồm tiền mặt, ngân hàng)

8. Quản lý NGƯỜI DÙNG

 - Thay đổi mật khẩu người quản trị

- Quản lý và tạo đại lý/cửa hàng

- Quản lý, tạo người dùng (user) phần mềm

- Quản trị và phân quyền người dùng cao cấp theo từng chức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật - an toàn.

 9. Quản lý CẤU HÌNH THAM SỐ HỆ THỐNG

 - Năm tài chính

- Mẫu in, khổ in bán hàng/dịch vụ (tùy chọn nhiều khổ in 57, 80, A5, A4, A3)

- Thời gian cho phép xóa sửa dữ liệu

- Cho hoặc không cho phép xuất hàng khi không có hàng tồn kho

- Quản trị dữ liệu phần mềm: sao lưu dữ liệu tự động, phục hồi dữ liệu

 - Quản trị máy tính (PC/Latop) kết nối phần mềm

 10. Khả năng MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO

 - Phần mềm dùng được cho cả hệ thống bán hàng nhiều trung tâm/ cửa hàng bảo trì, bảo dưỡng xe dùng chung với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn sever)

- Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền web/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo (Chi phí thỏa thuận)

 - Phát triển thêm tính năng mới hoặc cập nhật bổ sung thêm tính năng cũ theo nhu cầu cụ thể từng khách hàng (Chi phí thóa thuận)


Call Now
Call Now