Phần Mềm Quản Lý Xét Nghiệm

1. Quản lý yêu cầu xét nghiệm:

Là một bộ phận của hệ sinh thái phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý xét nghiệm kết nối trực tiếp với các ứng dụng phần mềm khác, đặc biệt là từ các khoa phòng khám. Qua đó, tiếp nhận và xử lý trực tiếp các yêu cầu xét nghiệm từ khoa phòng, giúp cho bác sĩ xét nghiệm dễ quản lý công việc và lịch trình làm việc cụ thể để đạt được hiệu suất tối ưu khi làm việc. 

2. Quản lý kết quả xét nghiệm:

Phần mềm quản lý xét nghiệm có chức năng quản lý các yêu cầu xét nghiệm chưa thực hiện hoặc đã thực hiện, đồng thời, lưu trữ dữ liệu xét nghiệm để phục vụ cho công tác quản trị.

Trong trường hợp kết quả xét nghiệm nằm ngoài mức cho phép, phần mềm sẽ chủ động báo kết quả bất thường và cho phép ghi chú (nhận xét, kết luận) kết quả. Sau khi có kết quả cuối cùng, phần mềm sẽ in kết quả theo mẫu và cho phép kết xuất ra word, pdf, excel.

3. Trả kết quả tự động:

Phần mềm có thể lấy kết quả tự động và cho phép bác sĩ hoặc kĩ thuật viên điều chỉnh kết quả cho phù hợp trong phạm vi cho phép.

4. Tạo phiếu kết quả xét nghiệm:

Phần mềm có tính năng tạo các phiếu kết quả theo mẫu như: xét nghiệm huyết học, hóa sinh máu, đông máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm nội tiết... 

5. Quản lý thông tin bệnh nhân, mẫu bệnh phẩm theo các trường lọc khác nhau:

Phần mềm có khả năng lọc thông tin của bệnh nhân theo các trường khác nhau, bác sĩ có thể dễ dàng tìm thấy các thông tin của bệnh nhân qua: ID, họ tên, CMND, mã vạch, trạng thái/tình trạng bệnh, thời gian làm xét nghiệm …

6. Quản lý hóa chất sử dụng:

Hóa chất sử dụng phục vụ cho từng đợt xét nghiệm đều được quản lý chặt chẽ theo loại hóa chất và số lượng hóa chất sử dụng, thuộc danh sách hóa chất nào… Từ đó, hỗ trợ tối ưu cho công tác quản lý dược của phần mềm quản lý dược.

7. Báo cáo xét nghiệm:

Phần mềm có khả năng thống kê linh hoạt các báo cáo như: sổ xét nghiệm đông máu, sổ xét nghiệm giải phẫu bệnh, sổ xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét, sổ xét nghiệm HIV…. Ngoài ra, tính năng báo cáo còn bao gồm thống kê danh sách tiếp nhận bệnh nhân, bệnh phẩm, danh sách thực hiện xét nghiệm và thống kê tổng hợp xét nghiệm.

Chúng tôi cam kết với sản phẩm phần mềm quản lý xét nghiệm trên nó sẽ giảm thiểu thời gian, công sức... trong quá trình xét nghiệm và lấy kết quả cho bệnh nhân. Sản phẩm trên là một phần trong hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện.

 


Call Now
Call Now