Phần Mềm Quản Lý Tính Tiền Sân Bóng Đá Mini Sân Cỏ Nhân Tạo

 

Phân hệ danh mục dùng chung

- Quản lý, tạo danh sách sân, loại sân (Sân 5, Sân 7, Sân 11), khu vực (Khu Bóng đá, Hồ bơi, Tennis ,...) không hạn chế.

- Quản lý danh sách mặt hàng, nhóm hàng không hạn chế số lượng.

- Quản lý danh sách khách hàng/nhà cung cấp.

- Quản lý danh sách loại thu chi, nhóm thu chi tiền mặt.

- Thiết lập bảng giá sân theo loại sân, khu vực linh động (giá cho sân 5, sân 7, hay sân 11)

 Phân hệ nghiệp vụ quản lý khu thể thao, sân bóng

- Check in (Bắt đầu tính giờ), Checkout (Kết thúc tính giờ) dễ dàng.

- Xem trạng thái sân trực quan (sân trống, sân có khách, sân đã in chờ thu tiền), chọn sân, khu vực để thao tác trực tiếp, tìm kiếm món ăn, thức uống dễ dàng theo tên gần giống hoặc theo nhóm hàng.

- Màn hình Gọi món (Order) đơn giản, dễ thao tác, xem thời gian khách thuê dễ dàng.

- Với hệ thống cấu hình linh động đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý như: không cho phép sửa, xóa món khi đã in hóa đơn, hay không cho phép xóa món khi đã in món xuống bếp, món đã lên…

- Cho phép thay đổi giá trực tiếp theo thời giá thực tế khi gọi món.

- Cho phép giảm giá theo từng món, theo tổng hóa đơn (Tổng Bill) một cách linh động.

- Hệ thống tự động tính tiền giờ thuê của khách theo bảng giá giờ đã được thiết lập trước đó.

- Quản lý, theo dõi công nợ khách hàng, thu nợ khách hàng.

 Phân hệ lịch đặt sân

- Quản lý việc đặt sân của khách hàng: Người đặt, Ngày đặt, đặt từ giờ, đến giờ

- Quản đặt sân giờ chết của khách hàng

- Quản lý lịch của từng sân bóng: giờ có khách, giờ trồng

 Nghiệp vụ quản lý KHU CAFE, ĂN UỐNG: Gọi món (Order), Điều món, In Bill, tính tiền, hủy bàn, đổi bàn, gộp bàn.

- Xem trạng thái Phòng/Bàn, trực quan (Bàn trống, bàn có khách, bàn đã in chờ thu tiền), chọn bàn, khu vực để thao tác trực tiếp, tìm kiếm món ăn, thức uống dễ dàng theo tên gần giống hoặc theo nhóm hàng.

- Màn hình Gọi món (Order) đơn giản, dễ thao tác

- Hiện thị danh sách món đã gọi theo thời gian thực theo bàn giúp dễ dàng cho việc giám sát, theo dõi và điều món.

- Với hệ thống cấu hình linh động đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý như: không cho phép sửa, xóa món khi đã in hóa đơn.

- Hỗ trợ Chuyển bàn, Gộp bàn linh động.

- Giám sát, Ghi nhận việc hủy bàn, xóa món, sửa món của nhân viên.

- Cho phép thay đổi giá trực tiếp theo thời giá thực tế khi gọi món.

- Cho phép giảm giá theo từng món, theo tổng hóa đơn (Tổng Bill) một cách linh động.

Phân hệ mua hàng

- Quản lý việc nhập hàng hóa/mua hàng theo ngày.

- Quản lý Chi tiền trả/thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

- Quản lý chi khác

Phân hệ kho

- Quản lý tồn kho chi tiết

- Quản lý nhập kho theo chi tiết

- Quản lý xuất kho theo chi tiết 

Phân hệ tiền mặt

- Quản lý việc chi tiền mua hàng, chi trả công nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Quản lý chi khác như chi lương, chi tiền điện, chi tiền Internet, chi mua hàng,…

- Quản lý thu tiền công nợ khách hàng.

- Quản lý thu tiền dịch vụ (Tiền thuê sân, thức ăn, nước uống).

- Quản lý lượng tiền mặt hoặc chuyển khoản chi tiết theo ngày

Phân hệ báo cáo

- Cung cấp các báo cáo thống kê phân tích về bán hàng, tồn kho, công nợ và các báo cáo về lãi lỗ kinh doanh, tổng hợp chi phí, tổng hợp doanh thu bán hàng, báo cáo về tiền mặt. 

- Cung cấp báo cáo, thống kê về thuê sân, loại thuê, giờ vào, giờ ra, giảm giá,…

- Các báo cáo quản trị được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau tùy chọn linh động : theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm, theo nhân viên kinh doanh, đối tác,người giao hàng, theo nhóm hàng, mặt hàng… Giúp người quản lý có những số liệu phân tích chính xác để điều chỉnh về kế hoạch bán hàng cho hợp lý.

- Hỗ trợ trích xuất tất cả các báo cáo dạng Excel, pdf, word, html.

Phân hệ quản trị hệ thống

- Quản lý người dùng, nhóm người dùng

- Phân quyền chức năng người dùng

- Thiết lập tùy chọn: Vào sớm, ra trễ, thời gian làm tròn, quy định qua đêm, theo ngày.

- Thiết lập tham số hệ thống: Thông tin công ty, Mẫu in, mẫu báo cáo, thiết lập khác liên quan đến việc xóa, sửa.


Call Now
Call Now