Phần Mềm Quản Lý Lịch Làm Việc Cho Thuê Bất Động Sản

Những ưu điểm của Phần Mềm Quản Lý Lịch Làm Việc Cho Thuê Bất Động Sản mà XEP Software phát triển:
- Được viết theo đúng yêu cầu và tình hình thực tế của khách hàng
- Dữ liệu sẽ chạy server riêng của khách hàng
- Hệ thống sẽ sử dụng vĩnh viễn
- Có thể nâng cấp dựa theo nhu cầu phát sinh thực tế trong quá trình sử dụng
- Chi phí chỉ từ 18,000,000 VNĐ

Phần mềm được xây dựng phục vụ nhu cầu quản lý các sản phẩm là bất động sản, quản lý nhân viên dẫn khách hàng xem nhà, quản lý việc lựa chọn của khách hàng muốn xem nhà nào. Tất cả đều thực hiện theo một quy trình chặt chẽ được quản lý trên phần mềm. Admin có thể theo dõi bất cứ lúc nào và nhân viên có thể nhập liệu bất cứ lúc nào khi có phát sinh trên mọi thiết bị.

Thay vì bạn phải quản lý bằng excel có nhiều nhược điểm và không thể quản lý, thống kê với lịch làm việc số lượng lớn. Chúng ta hãy sử dụng công nghệ phần mềm để thay đổi, nâng cao năng xuất và hiệu quả của việc quản lý, giúp cho ta quản lý nhân viên, khách hàng và sản phẩm một cách chặc chẽ, không bị sót hoặc bỏ thiếu bất kỳ thông tin nào.

1. Sản phẩm

 

Trang web luôn hiện tổng số khách hàng và tổng số sản phẩm mà công ty đã có. Đồng thời hiện tên của tài khoản đăng nhập hiện tại, kế tiếp là phím Thoát để admin có thể đăng xuất bất cứ lúc nào.

Trong sản phẩm sẽ hiện danh sách những thông tin về sản phẩm như: mục, tên, điện thoại, đường, phường, quận, lô, căn hộ, giá, hình, code, ngày,...

Để chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sản phẩm thì admin nhấn chọn 2 biểu tượng tương ứng bên trái thông tin sản phẩm và thực hiện thao tác.

Khi thêm sản phẩm, admin nhấn chọn thêm mới và điền các thông tin của sản phẩm mới. Sau khi thực hiện các thao tác thêm, sửa hoặc xóa admin nhấn chọn Refesh để hệ thống cập nhật lại thông tin.

Và để chuyển đến trang sản phẩm tiếp theo, admin nhấn chọn mũi tên ở phía trên bên trái hoặc chọn số trang muốn đến trong danh sách mà hệ thống hiển thị.

2. Khách hàng

Mục khách hàng tương tự sản phẩm, cũng hiển thị danh sách thông tin của khách hàng như: tên, mã, điện thoại, quận, lịch làm việc, ngày nhập,... .

 

 

Và để chỉnh sửa hoặc xóa admin cũng nhấn chọn 2 phím tương ứng bên trái thông tin khách hàng, để thêm khách hàng mới admin cũng nhấn chọn thêm mới và nhập thông tin. Sau khi thực hiện các thao tác thì nhấn chọn Refesh để hệ thống cập nhật lại thông tin.

Để chuyển đến trang khách hàng tiếp theo, admin nhấn chọn mũi tên tương ứng ở phía trên góc trái của danh sách thông tin hoặc nhấn chọn số trang mà mình muốn đến.

3. Công nợ

Ở đây sẽ hiện những thông tin về công nợ như: mã sản phẩm, nhân viên, ghi chú, số tiền, thời gian, ngày trả, tình trạng, ngày nhập.

 

 

Admin nhấn chọn 2 biểu tượng chỉnh sửa hoặc xóa nằm ở góc trái của thông tin công nợ để thực hiện thao tác mong muốn, Và khi muốn thêm một công nợ mới, admin nhấn chọn thêm mới và nhập thông tin. Các nút thao tác nằm ở vị trí tương tự nhau ở các mục để admin dễ dàng thực hiện.

Sau khi thực hiện xong thao tác mong muốn, admin nhấn chọn Refesh để hệ thống cập nhật lại thông tin mới.

Chuyển đến trang công nợ tiếp theo tương tự như thao tác chuyển đến trang sản phẩm hoặc khách hàng tiếp theo.

4. Quản lý thành viên

4.1 Danh sách thành viên

 

Admin sẽ quản lý thành viên qua các thông tin: mã code, đăng nhập lần cuối, họ tên, ngày sinh, số CMND, thường trú, tạm trú, điện thoại, email, pass, loại thành viên và ngày bắt đầu.

Để sửa hoặc xóa một thành viên bất kì, admin chọn 2 biểu tượng tương ứng nằm bên trái thông tin của thành viên đó, Để thêm mới một thành viên admin nhấn chọn thêm mới và nhập các thông tin. Sau khi đã hoàn thành các thao tác, admin nhấn chọn Refesh để hệ thống cập nhật lại thông tin mới.

Khi cần chuyển đến trang tiếp theo, admin nhấn chọn mũi tên hoặc chọn vào số trang mình muốn đến (góc trên bên trái của danh sách thành viên).

Và đặc biệt với mỗi loại thành viên khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị những quyền được thực hiện và ẩn những thao tác mà loại thành viên đó không có quyền.

Ví dụ như với admin có thể quản lý cả 5 danh mục, nhưng với Nhân viên thì chỉ được truy cập vào: sản phẩm, khách hàng, công nợ, tổng lịch làm việc, quản lý thành viên (trong đó chỉ được Đổi thông tin đăng nhập và Đăng xuất) như hình dưới.

 


4.2 Thay đổi tổng mật khẩu

Trong thay đổi tổng mật khẩu, admin có quyền thay đổi tất cả các mật khẩu của các loại thành viên thành 1 mật khẩu chung.

 


4.3 Đổi thông tin đăng nhập

Trong đổi thông tin đăng nhập, admin được quyền thay đổi mật khẩu của từng thành viên.

Với thao tác rất đơn giản, chỉ cần nhập mã thành viên và nhập 2 lần mật khẩu mới, sau khi nhấn chọn Thay đổi hệ thống sẽ tự động cập nhật.

 


4.4 Đăng xuất

Khi nhấn chọn Đăng xuất, hệ thống sẽ tự động lưu lại các thao tác vừa thực hiện và quay về giao diện đăng nhập.

 

 

5. Tổng lịch làm việc

Trong tổng lịch làm việc, hệ thống sẽ hiển thị những thông tin như: ngày, giờ, nhân viên, tên, điện thoại, địa chỉ, thông tin khác, giá, nguồn, ý kiến,...

 

 

Ở đây sẽ cập nhật thông tin từ những danh mục phía trên nên admin chỉ có thể sửa hoặc xóa, bằng cách nhấn chọn 1 trong 2 biểu tượng nằm bên trái của thông tin.

Để làm xem mới lại các thông tin vừa thay đổi, admin nhấn chọn Refesh. Để chuyển đến trang thông tin tiếp theo, admin có thể chọn vào mũi tên chuyển trang hoặc chọn số trang mà mình muốn đến (nằm ở phía trên bên trái của danh sách thông tin).

Call Now
Call Now