Phần Mềm Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Xây dựng hệ thống “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” là một phần trong công việc Tin học hóa Quản lý hành chính của Quận-Huyện và chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ. Chương trình sẽ hệ thống hóa toàn bộ quy trình, thông tin về các dự án đầu tư xây dựng tại UBND Quận-Huyện.

Mục đích:
Xây dựng hệ thống “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” là một phần trong công việc Tin học hóa Quản lý hành chính của Quận-Huyện và chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ. Chương trình sẽ hệ thống hóa toàn bộ quy trình, thông tin về các dự án đầu tư xây dựng tại UBND Quận-Huyện.

Hệ thống sẽ:

 • Thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực Quản lý Nhà nước.
 • Giúp chuyên viên giải quyết công việc hàng ngày một cách nhanh chóng, chính xác, thuận lợi. Nâng cao năng lực của chuyên viên Uỷ ban.
 • Cung cấp cho lãnh đạo Quận thông tin về dự án đầy đủ kịp thời để lãnh đạo chỉ đạo, điều hành một cách có hiệu quả.
 • Tạo môi trường minh bạch rõ ràng giữa người dân (chủ yếu là chủ đầu tư) và Ủy ban. Người dân có thể kiểm tra, giám sát, tiếp cận các thông tin dự án, xem xét hiệu quả đầu tư của các dự án.

Quản lý thông tin dự án

 • Cán bộ thực hiện: Ban quản lý dự án, phòng Quản lý đô thị
 • Dự án do Ban quản lý dự án theo dõi và quản lý sẽ do chuyên viên của Ban quản lý cập nhật vào chương trình.
 • Các dự án còn lại do chuyên viên của phòng Quản lý đô thị cập nhật vào chương trình.
 • Thông tin dự án trong các giai đoạn là rất lớn nên chúng tôi chỉ chọn lọc, để lưu những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý. Tránh việc lưu những thông tin không cần thiết, tốn thời gian cho chuyên viên nhưng thực sự không mang lại hiệu quả.

Nhập mới dự án chuẩn bị đầu tư.

 • Nhập các thông tin cơ bản của dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư(VD: Tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm đầu tư, thời gian đầu tư, mục đích,…)
 • Cập nhật Quyết định đầu tư. Khi dự án đã có Quyết định đầu tư thì chuyên viên phải cập nhật thông tin của Quyết định này vào chương trình (VD: Số quyết định, ngày quyết định, cơ quan quyết định, tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm thực hiện,…)
 • Cập nhật Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán. Khi dự án đã được phê duyệt Thiết kế kỹ thuật tổng dự toán thì chuyên viên sẽ cập nhật thông tin của thiết kế kỹ thuật tổng dự toán này vào hệ thống  (VD: Tên hạng mục, số quyết định, ngày quyết định, cơ quan quyết định, năng lực thiết kế, nguồn vốn,…)
 • Cập nhật thông tin Kết quả đấu thầu. Khi dự án đã được phê duyệt Kết quả đấu thầu thì chuyên viên sẽ cập nhật thông tin của thiết kế kỹ thuật tổng dự toán này vào chương trình (VD: Gói thầu, số quyết định, ngày quyết định, cơ quan quyết định, đơn vị nhận thầu, giá trúng thầu, số hợp đồng, ngày ký hợp đồng,…)
 • Cập nhật thông tin Đền bù giải phóng mặt bằng. Chuyên viên sẽ cập nhật thông tin, tiến độ của công tác giải phóng mặt bằng vào chương trình (VD: Số quyết định phương án, ngày quyết định, cơ quan quyết định, trích yếu,…)
 • Cập nhật thông tin nghiệm thu, bàn giao công trình.
 • Quản lý thực hiện dự án  (theo tháng)

Cập nhật khối lượng, tiến độ thực hiện dự án.

 • Cập nhật vốn thực hiện.
 • Cập nhật tình hình giải ngân.
 • Cập nhật số ước thực hiện của dự án.
 • Số thực hiện của dự án được uớc cho 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm,…
 • Thống kê và báo cáo

Tìm kiếm dự án:
Dự án được tìm kiếm theo nhiều tiêu thức khác nhau
Có 2 mức độ standard, advance

 • Statandard: Default, các tiêu thức tìm kiếm thông dụng, số lượng ít.
 • Advance: Số lượng tiêu thức tìm kiếm nhiều.


Thống kê dự án

 • Danh sách các dự án trong hệ thống.
 • Danh sách các dự án thống kê theo chủ đầu tư.
 • Danh sách các dự án thống kê theo địa bàn.
 • Danh sách các dự án thống kê theo nguồn vốn.

Báo cáo

 • Báo cáo thực hiện (tháng, quý, năm).
 • Báo cáo thống kê theo quận huyện, theo chủ đầu tư,…
 • Xuất excel các thông tin do user chọn : Đây là chức năng chọn những thông tin để xuất excel giúp chuyên viên có thể lập các báo cáo tùy ý và linh động hơn.

Quản trị hệ thống

 • Quản lý danh mục sử dụng:
  • Cán bộ thực hiện: Cán bộ kỹ thuật phụ trách công nghệ thông tin
  • Mục đích: Tạo sự mềm dẻo, linh hoạt, cùng khả năng mở rộng chương trình. Việc tham số hoá đưa vào danh mục các thông tin sẽ giúp Chương trình có thể thích ứng với những thay đổi hoặc phát sinh.
  • Việc quản lý danh mục có thể phân quyền cho một số chuyên viên của phòng Đăng ký kinh doanh thao tác.
 • Quản lý người sử dụng.
  • Cán bộ thực hiện: Cán bộ kỹ thuật phụ trách công nghệ thông tin
  • Mục đích: Thêm, bớt, hiệu chỉnh về thông tin của người sử dụng
 • Bảo mật và phân quyền người sử dụng.
  • Cán bộ thực hiện: Cán bộ kỹ thuật phụ trách công nghệ thông tin
  • Mục đích: Phân quyền chức năng cho người sử dụng. Việc phân quyền dữ liệu sẽ được tích hợp vào trong từng chức năng cụ thể
 • Thay đổi mật khẩu.
  • Cán bộ thực hiện: Người tham gia vào hệ thống.
  • Mục đích: Thay đổi mật khẩu người sử dụng.
  • Chú ý: chức năng quản lý người sử dụng được tích hợp vào trong hệ thống web nội bộ (Intranet).

Call Now
Call Now