Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Giao Nhận

Những ưu điểm của Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Giao Nhận mà XEP Software phát triển:
- Được viết theo đúng yêu cầu và tình hình thực tế của khách hàng
- Dữ liệu sẽ chạy server riêng của khách hàng
- Hệ thống sẽ sử dụng vĩnh viễn
- Có thể nâng cấp dựa theo nhu cầu phát sinh thực tế trong quá trình sử dụng
- Chi phí chỉ từ 25,000,000 VNĐ

Một hệ thống phần mềm quản lý giao nhận hoàn chỉnh cần phải đáp ứng đầy đủ 3 thành phần cơ bản sau:

- Website giới thiệu dịch vụ

- Phần mềm quản lý để tạo đơn hàng sau đó phân công và theo dõi

- App mobile để nhân viên giao nhận tự cập nhật đơn hàng nhanh chóng

Một công ty làm dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp không thể thiếu một hệ thống như vậy. Đặc thù của nghề giao nhận đòi hỏi bạn phải xử lý số lượng lớn đơn hàng trong ngày, nếu sử dụng hệ thống này bạn sẽ tăng gấp nhiều lần hiệu quả so với làm việc trên excel hoặc các phần mềm giao nhận chưa hoàn chỉnh khác.

1. Website giới thiệu dịch vụ

Bao gồm các các chức năng cơ bản sau:

- Giới thiệu dịch vụ

- Tin tức liên quan

- Xem bảng giá

- Xem thông tin liên hệ

- Và đặc biệt có liên kết đến hệ thống quản lý, giúp khách hàng tự đăng ký, đăng nhập, sau đó có thể tự tạo và theo dõi đơn hàng

Website giới thiệu dịch vụ

2. Phần mềm quản lý

Bao gồm các chức năng sau:

- Cài đặt hệ thống

Chỉ admin mới cài đặt được hệ thống

+ Cài đặt gói cước và mức cước

+ Cài đặt danh mục tỉnh thành, quận huyện: Mỗi quận huyện được quy định một mức cước riêng, nếu thuộc ngoại tỉnh thì chỉ cần 1 mức cước đi tỉnh, còn nếu là nội tỉnh bạn cần cài đặt 3 loại cước là nội thành, ngoại thành 1, ngoại thành 2

+ Quản lý chi nhánh: Cho phép cài đặt nhiều chi nhánh để làm việc

+ Quản lý nhân viên: Nhân viên được chia làm 2 loại là nhân viên văn phòng và nhân viên giao nhận. Nhân viên văn phòng đăng nhập vào hệ thống để quản lý đơn hàng, phân công và theo dõi hoạt động của nhân viên giao nhận. Nhân viên giao nhận sử dụng app mobile để cập nhật trạng thái đơn hàng của mình.

Danh mục tỉnh thành

- Quản lý khách hàng

Admin và nhân viên văn phòng được phân quyền quản lý khách hàng

+ Thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng

+ Trả tiền thu hộ COD cho khách hàng

Quản lý khách hàng

- Quản lý đơn hàng

Đây là màn hình chính của phần mềm, admin và nhân viên văn phòng được quản lý đơn hàng của toàn bộ khách hàng, khách hàng được vào để tự tạo và theo dõi đơn hàng của mình

+ Đơn hàng được phân thành 13 trạng thái sau: Mới tạo, chờ lấy lại, đang lấy hàng, đã lấy hàng, đang giao hàng, giao thành công, chờ trả hàng, đang trả hàng, chờ thanh toán, chở chuyển COD, hoàn tất, hủy

+ Nhân viên văn phòng theo dõi và thay đổi trạng thái đơn hàng

+ In đơn hàng có mã vạch để nhân viên giao nhận sử dụng app mobile quét

Quản lý đơn hàng

- Phân công giao hàng

Admin và nhân viên văn phòng được quyền phân công giao hàng

+ Phân công theo từng nhân viên

+ Có 2 loại phân công là phân công giao và phân công nhận

+ Phân công theo 2 cách: Phân công bằng tay và phân công bằng máy quét mã vạch

Phân công giao hàng

- Quản lý thông tin cá nhân

Mỗi thành viên đăng nhập vào có thể tự cập nhật thông tin và thay đổi mật khẩu của mình

- Theo dõi tiền thu hộ

Khách hàng sẽ theo dõi chi tiết tiền thu hộ của mình từ màn hình này, bao gồm số tiền hiện tại và lịch sử thanh toán

3. App mobile cho nhân viên giao nhận

Mỗi nhân viên giao nhận được cấp một tài khoản để đăng nhập vào app. App được xây dựng nhằm giúp nhân viên giao nhận cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh nhất có thể

+ Thấy tất cả các đơn hàng được phân công giao hoặc nhận

+ Cập nhật trạng thái đơn hàng bằng tay hoặc bằng mã vạch

Hiển thị đơn hàng phân công

Quét mã vạch

Cập nhật trạng thái đơn hàng

Call Now
Call Now